Vem ansvarar för arbetsmiljön?

Tobias Nilsson, ombudsman förhandlingsenhet industri

Veckans friande dom av det skyddsombud som åtalats för vårdslöshet vid en arbetsplatsolycka kanske kan framstå som en framgång för oss som värnar skyddsombudens ställning. Men domstolens tolkning av arbetsmiljölagen är oroväckande. 

 

Skyddsombudet, står det i lagen, ”ska vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall”. Umeå tingsrätt menar att detta ”vaka över” inte bara innebär att bevaka arbetsgivarens arbete utan också ett ansvar för arbetsmiljön i sig. Det är en förskjutning av ordens betydelse och därmed av ansvarsfördelningen, som kan få oanade konsekvenser om den tillämpas fullt ut.

 

I detta fall rörde sig om ett skyddsombud på en byggarbetsplats och en rent fysisk olycka. De faror som hotar tjänstemän är typiskt sett av en annan karaktär. Psykosociala arbetsmiljöproblem låter sig inte lika lätt definieras och åtgärdas. Om en ingenjör får hjärtflimmer av stress på jobbet, ska ansvaret då läggas på skyddsombudet som inte lyckats förmå arbetsgivaren att lätta på arbetsbördan eller på arbetsgivaren som underlåtit att göra det?

Skriven av Tobias Nilsson, f.d ombudsman förhandlingsenhet industri

Ingenjörsbloggen
Relaterade inlägg
Lämna ett svar