Var är arbetsmiljöexperterna när vi pratar HBT?

Magnus Skagerfält, sakansvarig HBT frågor

Det jag vill är att företagen inkluderar alla medarbetare i sitt värderingsarbete och är öppna för olikheter i sitt bemötande. När jag hör på paneldeltagarna på seminariet verkar det som om normen är den motsatta på svenska företag.

När det gäller värderingar följer man de mönster som man alltid har gjort: Toppstyrning! När det gäller bemötande ägnas inte många reflekterande tankar kring det. Ibland, när kunder hör av sig och klagar, ger chefer bemötandefrågan en tanke. Kunden har alltid rätt, är en reflexmässig tanke som ofta, tyvärr, leder till ett reflexmässigt beslut. I det sammanhanget ska en HBT-person ständigt komma ut. Vid anställningstillfället, vid fikabordet, efter helgen, på personalmötet och kanske vid kundkontakter…

Är detta inte en arbetsmiljöfråga? Att det är en diskrimineringsfråga ser jag tydligt när jag tittar på panelen. Engagerat talar alla i panelen om vad som måste göras för att motverka diskriminering. Trakasserier på arbetsplatsen är viktiga frågor för företag att ta tag i, inte minst utifrån ett kundperspektiv. Men var är experter inom arbetsmiljöområdet? Är de rädda för att inte kunna utrycka sig politiskt rätt? Är det hindret har vi mycket lång väg att gå till vi har det där öppna samhället där vi alla kan vara olika. För om inte experterna inom arbetsmiljöområdet kan komma ut och tala om hur man ska förbättra arbetsmiljön för att alla ska få en god arbetsmiljö vem ska då göra det? Här verkar det vara fritt fram för vem som att vara expert.

Magnus Skagerfalt
Relaterade inlägg
Lämna ett svar