Vad ska ersätta glödlampans idé?

En tråkig effekt av energieffektiviseringen är att glödlampan nu mönstras ut. Hur i hela världen ska vi i framtiden illustrera en god idé när det inte längre går att sätta likhetstecken mellan en lysande idé och en glödlampa. Och stackars Oppfinnar-Jockes medhjälpare (ni kommer väl ihåg den lilla figuren med glödlampa som huvud) som nu måste förpassas till historiens altare.

Den goda sidan är däremot att vi kan se fram emot att i framtiden lysa upp vår vardag med väsentligt mindre mängd energi. Lysdioder kommer att ge samma mängd ljus, men till bråkdelen av den insatta energimängden. Tyvärr kommer vägen från glödlampa till diod ta omvägen via lågenergilampor som i framtiden måste ses som riktiga monster. Jag hoppas att den tiden blir så kort som möjlig. Effektivt ljus har legat i startgroparna länge – tekniskt. Nu kommer efterfrågan och marknaden. Vi ingenjörer gillar energihushållning. Det är därför vi dragit igång www.energibruket.se . Den går i full kraft från i höst, men ett antal personer testar redan nu betaverisionen.

På ett seminarium om Sustainable Innovation slås dock av baksidan, att vi i framtiden inte längre kan illustrera ”ljusa idéer” på detta sätt. Det innovativa klimatet måste dock stärkas, oavsett om vi har tillgång till glödlampan eller ej. När Entreprenörsforum och forskningsmyndigheten Vinnova ordnar sitt seminarium om ”Forskning och innovation som svar på krisen” så är det istället ”dödens dal” som står i centrum för debatten (www.vinnova.se ). Vad händer i glappet mellan forskningen och produktframtagningen? Hur många goda idéer trillar ner i denna djupa dal?  Och hur ska vi råda bot på detta? Det viktiga enligt Charles Wessner är inte ”how much” utan snarare ”how well” och insikten om att sambanden inte är linjära utan snarare mycket komplexa. Helt klart är att Vinnova stått och står för ett viktigt behov inte minst genom programmet forska och väx som är mycket viktigt för mindre företag. Det mest konkreta inlägget stod landshövdingen i Kronoberg Kristina Alsér för då hon underströk hur hårt finanskrisen och lågkonjunkturen slagit mot länet. De småländska länen har alltid betraktats som höjden av stabilitet. Men produktionen har alltid varit långt ner i kunskapskedjan. En iakttagelse som vi ingenjörer gjort för länge sedan i projektet den första ingenjören. Det är stor skillnad mellan landets län.

På plats i Almedalen

Peter Larsson

"Stort intresse för allt som rör sig. Konsumerar tre till fyra tidningar, ekot och morgonsoffan i TV till frukost för att sedan ta mig an en ny dag full av idéer om hur världen kan bli bättre."

Relaterade inlägg
Kommentar ( 1 )
  1. Vad ska ersätta glödlampans idé? « Sacobloggen
    2009-06-30 at 12:44

    […] Vad ska ersätta glödlampans idé?  En tråkig effekt av energieffektiviseringen är att glödlampan nu mönstras ut. Hur i hela världen ska vi i framtiden illustrera en god idé när det inte längre går att sätta likhetstecken mellan en lysande idé och en glödlampa. Och stackars Oppfinnar-Jockes medhjälpare (ni kommer väl ihåg den lilla figuren med glödlampa som huvud) som nu måste förpassas till historiens altare. Läs hela inlägget på ingenjorsbloggen.se […]

Lämna ett svar