Unga kvinnor går under jorden

Patrik Björnström, utredare utbildningspolitik

Jag läste i NyTeknik att ännu ett steg i samverkan mellan högskolan och det omgivande samhällets har tagits. Det är vid Luleå Tekniska Universitet som man sedan en tid har driver ett samarbete med globala leverantörer till gruvindustrin om framtidens gruva.

Stort fokus läggs på att göra gruvindustrin mer attraktiv för unga i allmänhet och kvinnor i synnerhet.

Ett lovvärt projekt som jag hoppas fler delar av industrin och samhället kan inspireras av!

Ingenjörsbloggen
Relaterade inlägg
Lämna ett svar