Har lastbilsindustrin någon framtid?

Göran Engström, 1:e vice förbundsordförande

Vid dagens seminarium om lastbilsindustrin framhölls att det finns en framtid. Leif Johansson, Mats Odell, Stefan Lövén, och Tomas Enroth var eniga om detta . Det vi ser är inget strukturproblem som i bilindustrin utan en följd av den djupa konjunktursvackan. Mats Odell och Tomas Enroth munhöggs om behovet av stödmiljarder men Leif Johansson gav ändå hyfsat  betyg åt regeringen som lyssnar och agerar informellt. Han efterlyste dock ytterligare stimulans t.ex. i form av forskningsstöd för nya produkter. Han trodde inte så mycket på skrotningspremier för bilar som bara skjuter problemet framåt. Stefan Lövén ansåg också att man kunde vara mer aktiva för att behålla arbetskraften såsom man gjort i andra länder. Han ville ha mer forskningsinsatser på drivlina, material och luftmotstånd för att t.ex. minska energiåtgången. Han föreslog också att man skulle införa permitteringslöner (med statligt stöd) något som finns i konkurrerande länder.

Ett problem som uppmärksammades var underleverantörsstrukturen. I Sverige är underleverantörerna starkt beroende av både personbilar och lastbilar och man är oroliga för att man inte klarar att leva bara på lastbilsproduktion om personbilsproduktionen skulle svikta.

Göran Engström
Relaterade inlägg
Lämna ett svar