Här behövs många ingenjörer

Susann Lindqvist, 2e vice förbundsordförande
Har redan hunnit med två intressanta seminarier:
Västsvenska Handelskammaren: Energibolagets roll inför morgondagens hållbara transporter. Många nya energikällor som skall utvecklas och implementeras i fordon och fartyg, stor utmaning med INFRASTRUKTUR för distribution av de nya energikällorna. Här behövs MÅNGA INGENJÖRER! Vi Ingenjörer måste bidra med att lobba politiskt – i Sverige för FoU och i EU för standardisering vid kommersialisering av de nya energikällorna.

SACOs seminarium om Livslön: Förtroendemannens nya roll: FÖRVALTA lönePROCESSEN och COACHA medlemmen vid den individuella löneförhandlingen.
VIKTIGT med chefens NÄRHET till medarbetaren – daglig dialog, inte lönesamtal en gång om året.

Susann Lindqvist
Relaterade inlägg
Lämna ett svar