Decentralisering av löneavtalen

Camilla Frankelius, Förhandlingschef

Arbetsgivarna kan prata om lokal lönebildning men hur ska man förmå arbetsgivarna att se till att det blir en högre kvalitet i lönesamtalen. Och givetvis se till att de genomförs!

Ett annat problem är hur löneprocessen lokalt ska bli bättre. Något som våra förtroendevalda inte anser fungerar tillfredsställande. Det känns som en rätt ordning att först få ordning på löneprocessen innan avtalen kan decentraliseras i den utsträckning som Teknikföretagen och Almega önskar sig.

Camilla Frankelius

"Förhandlingschef Sveriges Ingenjörer"

Relaterade inlägg
Kommentar ( 1 )
  1. Mari-Ann Hjulbäck
    2009-06-30 at 14:34

    Ja, för de centrala avtalen är det inte något större fel på. Det är tillämpningen av dem som brister. Det synliggör vi inte eftersom vi inte följer upp våra avtal i det avseendet. Vi behöver lägga mer tid och energi på att tillämpningen blir den tänkta och inte på avtalsfilande.

Lämna ett svar