Reinfeldts rådgivare tror inte på klimatavtal i år

Johan Sittenfeld, utredare energi och miljö

Statsministerns rådgivare i klimatfrågor är tveksam till om det går att få fram ett färdigt avtal vid FN-toppmötet i december. Uttalandet kom från Lars-Erik Liljelund igår vid IVL Svenska Miljöinstitutets konferens.

Däremot var han positiv till att nå tillräckligt långt för att få ett ratificerat avtal på plats inom några år och jämförde med Kyotoavtalet då det tog 5 år från en övergripande överenskommelse till ett bindande protokoll var undertecknat.

Tiden kan vara för knapp för att få med USA på ett långtgående avtal och egentligen vore det bättre om nästa möte ägde rum i mitten av 2010, ansåg Liljelund. Det såg han dock  som orealistiskt.

Det finns också en spänning mellan olika utvecklingsländer. Kina har stora utsläpp och snabb tillväxt och afrikanska länder har mycket små utsläpp och stora ekonomiska problem.

Johan Sittenfeld

"Jag drömmer om vandringar i ödsliga berg och kajakfärder i stilla vatten"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar