Kvinnor på frammarsch

Patrik Björnström, utredare utbildningspolitik

HSV skriver, med hänvisning till China Observer, att mer än hälften av stipendiaterna vid Kinas universitet är kvinnor.  Vid Beijing Normal University är 66 procent av stipendiaterna kvinnor och vid Beijing Union Medical College är samtliga stipendiater kvinnor.

I Sverige är det enligt VHS en majoritet kvinnor som både påbörjar och avslutar grundläggande högre studier.  Enligt SCB är det 66 procent av det totala antalet examina avläggs av kvinnor.

Tråkigt nog har andelen kvinnor bland doktorandnybörjarna minskat något även om andeln är strax under 50 procent.  På de tekniska området är andeln däremot blygsamma 25 procent vilket kan hänga ihop med att det avläggs ungefär dubbelt så många civilingenjörsexamina bland män än bland kvinnor. Andelen är dock högre bland kvinnorna, det antas ungefär tre gånger så många män som kvinnor till civilingenjörsutbildningarna.

Men, detta ger hur som helst hopp om att den manliga dominansen på universiteten har en god grund att brytas utan kvoteringar!

Ingenjörsbloggen
Relaterade inlägg
Lämna ett svar