Gärna information, men ge mig rejäl lön!

Patrik Björnström, utredare utbildningspolitik

Teknikföretagen meddelar stolt att de har ett projekt där de informerar om ingenjörsyrket och vägarna dit. Jag hoppas att man vid informationstillfällena också berättar om sin lönepolitik.

Vägen till yrket handlar till stor del om vilka löner företagen erbjuder sina nya medarbetare. Utan rejält pröjs lär rekryteringsbesvären för svenska teknikföretag bli ännu större i framtiden!

Ingenjörsbloggen
Relaterade inlägg
Lämna ett svar