Utsläppen måste börja minska nu

Johan Sittenfeld, utredare energi och miljö

Det råder ganska stor enighet om att vi bör sikta på att begränsa temperaturökningen till 2 grader i jämförelse med förindustriell nivå. Osäkerheten är dock stor kring vilken koncentration av växthusgaser i atmosfären som faktiskt leder till denna temperaturökning. Dessutom har vi redan passerat de nivåer som vi helst inte bör nå.

FNs klimatpanel IPCC bedömer att en 2-gradig ökning motsvarar en koncentration på 445 ppm (miljondelar) men anger osäkerhetsintervallet till mellan 400 och 550 ppm. Det betyder att om vi vill ha större sannolikhet att nå målet så bör vi sträva mot en koncentration som snarare ligger vid 400 ppm. Vi har emellertid redan idag en nivå på 430 ppm. Målet 400 ppm motsvaras av en halvering av utsläppen till 2050. Det är alltså viktigt att minskningar av utsläppen kan starta så snart som möjligt. Att vänta med åtgärder ökar problemet och kostnaderna längre fram.

För att nå utsläppsmålen måste det kosta mer att släppa ut koldioxid. Idealt skulle man vilja se ett globalt pris på koldioxid och ekonomer menar att ett pris på ca 40 Euro per ton ger incitament för omställningar som leder i riktning mot att nivån 400 ppm kan klaras. Det är inte realistiskt att tänka sig världens länder enas om en skatt även om skatter är ett viktigt komplement inte minst för individers utsläpp. För internationella företag måste vi snarare sikta på att utveckla systemet med handel med utsläppsrätter så att kostnaden för utsläpp ökar och fler branscher och länder involveras.

Förutsättningarna är mycket varierande mellan olika länder att göra åtaganden. Vid klimatmötet i Köpenhamn i december måste dock alla länder känna ett gemensamt ansvar att börja vidta åtgärder för att styra utvecklingen i rätt riktning.

Johan Sittenfeld

"Jag drömmer om vandringar i ödsliga berg och kajakfärder i stilla vatten"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar