Skrota bilen nu!

Ludvig Larsson, utredare, utbildnings- och arbetsmarknadspolitk

Inför en skrotpremie för att stimulera bilindustrin! Det kräver fackliga företrädare från Saab och Volvo på DN Debatt idag.

Skrotpremier har införts i flera europeiska länder och de har blivit succé, inte minst i Tyskland. Där har nybilsförsäljningen stigit med 40 % (!). I Sverige har den kollapsat.

Sverige har en av Europas äldsta vagnparker. 325 000 bilar saknar till och med katalysator. Samtidigt är Sverige ett av de länder i världen  som är mest beroende av fordonsindustrin.

Nog är det märkligt att regeringen vägrar följa Europas goda exempel. Det är dags att införa skrotningspremie även i Sverige.

Ingenjörsbloggen
Relaterade inlägg
Kommentarer ( 13 )
 1. Jonas
  2009-04-20 at 18:43

  Kan man mäta framgången i Tyskland sett till hur många fler bilar de sålt? I såna fall kan vi ju införa en skrotningpremie på 200 000 kr. Då kommer alla köpa nya bilar.

  Eller så finns det även nackdelar med en premie som är väldigt hög. Som att det kostar statskassan pengar och det är ett samhällsekonomiskt vansinne att byta ut gamla dugliga bilar. De som har törstiga bilar och åker mycket lär byta ändå med tanke på bränslepriser.

  Vill vi ha katalysatorer på alla bilar kan vi lagstifta om det. Enkelt.

  Nya bilar köps heller inte bara från Volvo eller SAAB, så även det protektionistiska motivet är något tveksamt.

 2. Ludvig Larsson
  2009-04-21 at 08:21

  Visst är det så att att storleken på premien avgör hur många som nappar på att byta bil. Tyskland har den i särsklass högsta premien och därför störst effekt. Så stora premier behövs inte i Sverige.

  Att lagstifta bort gamla bilar är inte helt okomplicerat. Bilarna är redan typgodkända och ett förbud vore ett ingrepp mot människors privata egendom.

  Personligen anser jag att en skrotpremie kan finansieras med en premieskatt på bränsle. Då vore premien ingen belastning för statskassan och systemet skulle kunna fungera även på längre sikt. Men det finns förstås nackdelar även med en sådan lösning.

  Något protektionistiskt motiv för skrotpremien finns inte. Motivet är stimulanspolitiskt, med lägre utsläpp och trafiksäkrare bilar som positiv bieffekt.

 3. Jonas
  2009-04-21 at 09:25

  Min poäng var bland annat att det är felaktigt att påstå att tysklands premie varit lyckad för att de lyckats skrotamåna bilar. De har ju ökat sin bilförsäljning i en lågkonjunktur, för lånade pengar. Hade det varit ännu bättre om det ökat ännu mer för ännu mer lånade pengar? Eller har de kanske lagt nivån för högt, rentav?

  Det finns ingen miljövinst i att skrota dugliga bilar som inte körs i någon högre omfattning. En bil som släpper ut 0.5 kg mer koldioxid behöver gå tusentals mil innan det lönat sig att byta till en ny. Man måste ta in tillverkningsutsläppen i ekvationen ockspå.

  Stimulans med fokus på egna produktionen är just en form protektionism (t ex att inrikta sig på miljöbilar, vilket gynnar etanolslukande SAAB:ar). Reinfeldt och Borg verkar dock förstå att man inte kan stimulera exportindustri med inhemsk konsumtion i någon större omfattning.

 4. Jonas
  2009-04-21 at 09:26

  Några skrivfel:
  ”skrota många”, ”0.5 kg per mil”, ”också”…

 5. Ludvig Larsson
  2009-04-21 at 10:28

  Motivet med en skrotpremie är i nuläget stimulanspoltiskt. Det går inte att koppla premien till att köpa en Saab eller Volvo och det är heller inte önskvärt. Dessa märken har dock en stor marknadsandel i Sverige och de skulle få en ökad efterfrågan med skrotpremie.

  Vi ska också komma ihåg att svensk fordonsindustri är betydligt mer än Saab och Volvo. De svenska underleveratörerna levererar komponenter till en rad biltillverkare. Nybilsförsäljningen av importerade bilar gynnar även svensk fordonsindustri, precis som andra länders skrotningspremie gör det.

  Jag håller med om att miljöekvationen inte får fokusera enbart på utsläpp vid körning. Den bör heller inte fokusera enbart på utsläppen av koldioxid. Riktigt gamla bilar saknar inte bara katalysator, de har även gammalmodig motorstyrning eller till och med förgasare. Det betyder sämre förbränning och därmed högre utsläpp av ämnen som är skadliga för människa och natur.

  Vi i Sverige kör runt med gamla bilar i mycket större utsträckning än i jämförbara länder. Frågan är varför det är så?

 6. Jonas
  2009-04-21 at 10:42

  Svenska fordonsindustrin behöver främst utländsk efterfrågan. I synnerhet på lastbilar. Vad vi gör i Sverige har måttlig påverkan. Vi kan inte stimulera Kinas efterfrågan. Man bör också vara öppen för att det på sikt kan vara bra om vi genomgår strukturomvandling. SAAB, som är ett förlusttyngt bolag, kanske ska tillåtas gå omkull och ersättas av annan exportindustri.

  Att vi kör äldre bilar beror nog på flera saker. Volvobilar och SAABar verkar hålla rätt bra, och vi är bra på att ta hand om dem. Dessutom har vi varit rika längre än vissa andra länder, som alltså investerat i bilar senare. Svenskar verkar heller inte prioritera att ha en ”fin bil”, utan lägger hellre pengar på utlandsresor i synnerhet. Och, dessutom har vi på sistone inte haft någon skrotpremie alls, vilket jag är litet skeptisk till.

  Som jag ser det:
  Skrotningspremie på omkring 5000 kr kommer att få bort skrotbilar från vårt land, vilket är bra. En högre premie kommer dels kosta mer, och dels tränga bort många bilar som är fullt körbara.

  Exempel: Min bil kostade under 10 000 i inköp och drar under 0.5l per mil. Det bästa för miljön är att jag ”kör sönder” den. Inför vi en skrotpremie på över 10 000 kommer dock sådana bilar att skrotas istället för att köpas upp av förstabilsägare som behöver en billig bil.

  Biltillverkare har dock givetvis allt att vinna på att gamla bilar byts ut, oavsett om det gynnar mijön och samhällsekonomin eller ej. Man får ta partsinlagor för vad de är.

 7. Ludvig Larsson
  2009-04-21 at 11:33

  Jag tror att du gör rätt analys av varför vi i Sverige kör äldre bilar. Andra faktorer som kan spela in är den låga trafikintensiteten i kombination med måttliga hastigheter.

  Kanske har vi ett lite mer känslomässigt förhållande till bilen än i andra länder? Nästan som att bilen är ”en i familjen”. Eller är det kanske bara jag som är biltokig som gör så?

  Jag tycker också att det behövs en skrotpremie även på sikt, men på en lägre nivå. En tillfälligt högre premie kan göra nytta i det extrema läge vi har just nu.

 8. Jonas
  2009-04-21 at 12:30

  Är helt överens om att en låg skrotpremie är bra. Ser inga negativa effekter med att bilar värda under ca 5000 tas ur trafik. Det är ett bra sätt att få bort rishögar.

  Att få bort törstiga bilar sker ju dels genom högre fordonsskatt och dels genom hög bensinskatt. Det är dyrt att ha dem påställda och det är dyrt att köra dem. Men du har ju rätt om att det inte lösa katalysatorproblem. Straffskatt på att inte ha det, kanske?

  Tror vår relation till bilen är ganska stark, ja. Det är ju egentligen synd, för om vi vore mindre fästa vid bilarna skulle vi i högre grad kunna ha småbilar till vardags och hyra större bilar vid behov, osv.

  Möjligt att vi behöver stimulanser i allmänhet. Det är ju en väldigt svår fråga. Debatten i Tyskland visar dock att många andra sektorer är upprörda. Tyskarna köper nämligen massor med bilar, men detta innebär ju att de skär ned på allt annat. Om ekonomin nu behöver stimuleras med miljöargument, varför inte stimulera byte till nya kylskåp eller lågenergilampor?

  En lösning är ju att stimulera allt, men då är frågan om vi har råd. Ekonomi betyder ju hushållning med begränsade resurser, och att vi kan låna hur mycket vi vill betyder inte att det är långsiktigt klokt.

  Men backar man till ursprungsfrågan:
  Kan en skrotpremie sägas vara en succé för att många bilar skrotas?

  Mitt svar:
  Nej, det är betydligt mer komplext än så. Man bör utvärdera vilka effekter det fått per spenderad krona eller euro.

 9. Ludvig Larsson
  2009-04-21 at 14:20

  Skrotpremien är en succe i den meningen att det ger stimulans till en sektor i akuta svårigheter. Ett annat alternativ vore ju statligt ägande eller direkta bidrag från staten. Det tror jag personligen vore avsevärt sämre.

  Det kan alltid diskuteras vilka åtgärder som är de mest effektiva, på kort och lång sikt. Det mista man kan göra är att regeringen på allvar överväger en lösning som används i andra länder istället för att kategoriskt avfärda den.

  En sak är säker, fordonsindustrins grundläggande problem kan bara fordonsindustrin själv lösa. Men de måste få den chansen.

 10. Jonas
  2009-04-21 at 15:02

  Det är ju självklart att inpumpandet av 5 miljarder euro i bilsektorn ger stimulans (vilket skulle motsvara 6 miljarder SEK för oss med samma peng/capita). Samtidigt kommer det slå mot all övrig konsumtion genom att staten ökar människors incitament att köpa just bilar. Andra branscher har som bekant också svårigheter. Elektronikbranschen i Tyskland lider till exempel av skrotningspremien. Färre köper TV-apparater eftersom de uppmuntras att köpa bilar. Andra teknikbranscher drabbas därmed.

  Detta problem är alltså utöver att det kostar knappt en tusenlapp per invånare i ökad statsskuld. Eller att tyskarna även de behöver exporten för att företagen ska gå bra. Den ökade bilförsäljningen har inte direkt räddat deras bolag, i synnerhet inte tillverkarna som främst har större bilar. Drar man paralleller till vårt land kan man ju ana att vi skulle få samma effekt och då kan vi bara beklaga att vi inte har någon småbilstillverkare…

  Eftersom regeringen säger att de inte ska införa en skrotpremie får man ju förmoda att de övervägt det.

  Visst, man ska stötta alla företag att kunna klara sig själva. Det jag inte köper är att fordonsindustrin befinner sig i en särställning och att skrotningspremie är en bra stimulansåtgärd. Tillåt mig också att gissa att nybilsköpen i Tyskland kommer sjunka när man inte längre får premie. Skrattar bäst som skrattar sist – jag är glad att vara svensk medborgare istället för tysk.

 11. Jonas
  2009-04-21 at 15:09

  Det kan ju då tilläggas att tyskarna har större andel inhemska bilar än TV-apparater, så ur ett protektionistiskt perspektiv är det därmed lyckosamt. Eftersom Volvo och SAAB främst är stora på tjänstebilar vore dock denna effekt svagare för oss. Volvo+SAAB har ca 26% i Sverige numera (och Volvo tillverkas delvis i Belgien), i Tyskland tror jag tyska bilar har klart över hälften.

 12. Ludvig Larsson
  2009-04-22 at 08:55

  Det är riktigt att man inte kan gå in med riktade stimulansåtgärder till alla indutrigrenar. Sverige är dock extremt beroende av fordonsindustrin, både vad gäller tillverkare och underleveratörer. Stora delar är dessutom koncentrerade till Västsverige, där effekterna skulle bli förödande om fordonsindustrin kollapsar.

  Regeringen har naturligtvis övervägt en skrotningspremie. Men det är skillnad på att överväga och göra en seriös prövning. Regeringen förklarar inte hur de har kommit fram till en annan slutsats än EU-kommissionen, europaparlamentet och flera EU-länder.

  Nio EU-länder har redan infört skrotningspremie, en del av dem har inte ens biltillverkare. Storbritannien överväger en skrotningspremie.

  Min högst personliga uppfattning är att premien bör finansieras med bränsleskatter. På så vis belastas inte statsbudgeten och premiesystemet blir långsiktigt hållbart.

 13. Jonas
  2009-04-22 at 11:52

  Det finns förstås ideologiska skillnader mellan olika människor som avgör hur mycket stöd de vill ge till företag och i vilket läge. Men de flesta verkar vara överens om att det ska ske strukturomvandlingar i vissa fall. Jag har inte sett en enda övertygande argumentation om att fordonsindustrins sits i dagens Sverige på något sätt är unik och berättigar särskilda åtgärder.

  Tvärtom har det alltid sett ut såhär. I varje lågkonjunktur går vissa bolag omkull och ersätts med andra. Företagen och de anställda vill dock inte gå omkull, utan få stöd. Och de upplever sin situation som unik och att de blir orättvist behandlade från staten. Men det är en del av ett system. Det finns en orsak till att svenska modellen utgår från att försöka skydda individer snarare än företag. Kan inte SAAB gå med vinst tillför de sannolikt Sverige mindre än annan industri skulle göra.

  Skrotningspremien kostar egentligen inte riktigt lika mycket som det låter. Tittar vi på Tysklands premie är den som bekant på 2500 euro. En genomsnittlig bil kostar ca 15 000 euro och som av en ren händelse drar staten in 2500 euro i moms per bil såld. Förlusten är alltså ”bara” momsen för de bilar som skulle sålts ändå plus minskningen på sikt. I övrigt går de plusminus noll på ökningen av bilar – bara räknat i premie-moms.

  Alltså:
  Om vi inför en premie på 15 000 och ställer krav på nybilsköp blir det bara en ren förlustaffär om folk köper bilar som kostar mindre än 60 000 kr styck, vilket knappast är möjligt.

  Dock gillar jag inte att man ska krävs köpa en ny bil, eftersom det bara gynnar de få som faktiskt köper ny bil, så en modell med 5000-10000 i handen till alla vore kanske rimligare. Frågan är om det ens vore en så stor kostnad att uppgradera vår bilpark. Det skulle ju dessutom förbättra vår handelsbalans om vi fick mindre törstiga bilar och behövde importera mindre olja.

Lämna ett svar