Regeringens energi- och klimatpolitik

Johan Sittenfeld, utredare energi och miljö

Regeringen har idag presenterat sin energi- och klimatpolitik. Målen för 2020 är delvis ganska lågt satta. De ska uppnås genom handlingplaner för områdena förnybar energi, energieffektivisering och alternativa bränslen för transporter.

Till 2020 vill regeringen minska klimatutsläppen med 40%. Av dessa vill man genomföra 27% i Sverige och resten genom minskningar i andra länder. Det är kanske en något lägre nivå på insatserna i Sverige än man hade kunnat vänta.

Man vill att andelen förnybar energi av vårt lands totala energianvändning ska vara 50%. Det är visserligen internationellt sett en mycket hög ambitionsnivå men det ligger bara en procentenhet över den gräns som redan satts av EU-direktiv. Det kommer att bli ganska lätt för Sverige att nå den nivån men man vässar ändå tidplanen för att nå 30 TWh vindkraft och anger nu 2020 då denna omfattning ska vara nådd.

Man sätter för första gången ett mål för energieffektivisering och anger 20% ökad effektivitet till 2020. Sveriges Ingenjörer välkomnar särskilt att den viktiga frågan om energieffektivisering lyfts fram och anser att det satta målet är realistiskt utan kostnadskrävande insatser. Här avser vi att mobilisera ingenjörer för att lyfta fram teknik och idéer för ökad effektivitet och vi kommer inom kort att starta vårt projekt kring detta.

Man anger också ett mål om 10% förnybar energi i transportsektorn. Det lär bli diskussion inte minst om de ekonomiska styrmedlen för att nå målet. Det är i alla fall positivt att regeringen lyfter fram olika utvecklingsspår inom transportområdet såsom ökad låginblandning av t ex etanol i bensin, skärpta utsläppskrav för nya bilar, satsningar på andra generationens biodrivmedel och på elbilar och laddhybrider.

På längre sikt sätter man målet att Sverige år 2050 inte ska ha något nettoutsläpp av koldioxid alls. Det är sannolikt en nödvändig målsättning för utvecklade länder om vi globalt ska ha en chans att begränsa temperaturökningen till 2 grader Celsius. Det är också en utgångspunkt för projektet Future Climate – Engineering Solutions som Sveriges Ingenjörer driver med andra ingenjörsorganisationer runt om i världen.

Regeringens proposition lämnar inga nya uppgifter när det gäller kärnkraften utan hänvisar till att man återkommer till riksdagen med förslag att avskaffa avvecklingslagen och att en utredning ska ta fram ny lagstiftning för prövning av nya anläggningar. Det är dock bara ersättning av befintliga reaktorer som kan komma ifråga.

Johan Sittenfeld

"Jag drömmer om vandringar i ödsliga berg och kajakfärder i stilla vatten"

Relaterade inlägg
Kommentarer ( 2 )
 1. Naim
  2009-03-11 at 17:40

  Regeringen är skojare som struntar i miljön och när dom väl gör något så är det bara för att slå ut dom som har det sämre ställt

 2. Bengt Randers
  2009-03-24 at 16:09

  Det finns ingenting om WEO 2008 som kom 2008 från IEA. Där har en omsvängning börjat ske om hur oljeproduktionen i framtiden kommer att utveckla sig, vi måste hitta 5 nya oljefält liknade all produktion som i dag kommer ifrån Saudiarabien. Annars kommer produktionen att minska med 6-7% per år, och om investeringar i oljesektorn uteblir kan minskningen bli större.
  Olja är blodomloppet i vårt samhälle. Tillväxt kräver energi och utan energi ingen tillväxt. Våra pensioner är kopplade till framtida tillväxt, utan tillväxt inga pensioner.
  Fosil energi används i mycket stor grad till hela kedjan för våra livsmedelförsörjning vilket kan leda till mindre produktion av livsmedel.

Lämna ett svar