Varför kollektivavtal?

Tobias Nilsson, ombudsman förhandlingsenhet industri

De senaste två veckorna har jag i tur och ordning stött på:

 

  • Ett företag som vill säga upp enligt regelboken men som inte vågar lämna ut relevanta handlingar eller ens skriva på förhandlingsprotokollet av rädsla för att bli lurade av facket.

 

  • En arbetsgivare som vill frångå turordningsreglerna i lagen utan någon som helst kompensation till den anställde. Istället riskerar han stämning och böter som vida överstiger summan av den uppgörelse vår medlem är villig att gå med på. För att inte tala om tidsåtgången för VD:n som snarare borde ägna sig åt att rädda firman från konkurs.

 

  • En VD som vill degradera en enhetschef utan att först förhandla med facket. Han vill dessutom att vår medlem själv ger förslag på hur stor lönesänkningen ska vara.

 

Vad förenar dessa tre arbetsgivare?

Alla är relativt små företag där ägarna själva driver verksamheten. Och inget av dem har kollektivavtal.

 

Det finns en allmänt spridd uppfattning att kollektivavtal bara gynnar de anställda. Resonemanget bygger på att arbetstagarna får en mängd förmåner i form av ersättningar, inflytande och försäkringar, medan arbetsgivaren i utbyte endast får ett skydd mot att facket tar ut sina medlemmar i stridsåtgärder. Knappast ett incitament för en arbetsplats med bara ingenjörer att teckna avtal, kan man tycka.

 

Ovanstående exempel visar på en annan verklighet. Små företag har inte ekonomiska möjligheter att hålla sig med personalavdelningar eller arbetsrättskompetens. En arbetsgivareorganisation hade kunna ge dem råd som gjort dessa smärtsamma processer billigare, snabbare och effektivare – utan att skapa konflikter i en redan känslig situation.

 

Det finns en rad goda anledningar för ett företag att teckna kollektivavtal: det ger konkurrenskraftiga villkor, ordning och reda, en tydlig part att diskutera med och ett regelverk för att lösa eventuella konflikter.

 

I tider som dessa är möjligheten till experthjälp vid omorganisationer ett minst lika tungt vägande skäl.

Skriven av Tobias Nilsson. fd ombudsman

Ingenjörsbloggen
Relaterade inlägg
Kommentar ( 1 )
  1. Nöjd med 4 dagars semester? - Ingenjörsbloggen
    2009-02-20 at 13:18

    […] Vi har redan löst det i våra kollektvavtal, men alla omfattas ju inte av kollektivavtal, se tidigare blogginlägg.  Lagen ska enligt förslaget få en huvudregel som ger dig med fast lön samma lön under […]

Lämna ett svar