Framtida efterfrågan på högskoleingenjörer

Olle Dahlberg, arbetsmarknadsutredare

 

Kungliga Tekniska högskolan (KTH) skriver idag att man frågat ett par hundra teknikföretag med fler än 20 anställda om hur de ser på det framtida behovet av högskoleingenjörer. Av de 181 företag som svarade, hade tre av fyra högskoleingenjörer anställda idag, och nästan 7 av 10 såg ett behov av att nyanställa högskoleingenjörer de kommande tre åren.

 

KTH drar självfallet slutsatsen att det är en god idé att satsa på att bli högskoleingenjör nu, för att kunna komma ut med examen ”lagom till när konjunkturen förväntas vända upp igen”.

 

Idén med en undersökning är alldeles utmärkt – högskoleingenjören hamnar alltför ofta i skuggan av storebror civilingenjören när det högtidstalas om vikten av att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft inom teknikområdet.

 

Slutsatsen borde det inte heller vara något fel på, särskilt som antalet nybörjare på högskoleingenjörsprogrammen mer än halverats sedan millennieskiftet (se även förbundets rapport Sverige behöver ingenjörer). I reda tal var nybörjarna 6 700 hösten ’00, för att hösten ’07 vara nere på bara 3 000. Civilingenjörsutbildningarna har klarat sig betydligt bättre, med nybörjartal på drygt 6 000 de flesta höstterminer (utom ’06 och ’07).

 

Effekterna av detta på riktigt lång sikt studeras av SCB i Trender och prognoser 2008, som publicerades i slutet av januari i år. Den pekar mot ett stadigt växande underskott av högskole- och gymnasieingenjörer, som framåt 2030 kan uppgå till så många som 100 000. För civilingenjörer totalt indikerar SCB:s uppgifter tvärtom ett visst kommande överskott. Men om nybörjartalen fortsätter att svikta också här, kan läget snabbt komma att förändras.

 

En kommenterad sammanfattning av SCB:s prognos för ingenjörer hittar du i vårt PM Så många ingenjörer finns och behövs 2030 – kanske.

 

Prognoser av det här slaget är givetvis alltid osäkra, och SCB menar att en stor del av bristen på högskoleingenjörer kan komma att täckas av andra. Ändå framstår det som uppenbart att intresset för högskoleingenjörsutbildningen måste öka, vilket i sin tur kräver att behoven av just högskoleingenjörer lyfts fram – också av företagen.

Olle Dahlberg

"Vill helst se utsikten lite längre upp. Men boken är inte fel."

Relaterade inlägg
Kommentar ( 1 )
  1. Är lönesänkning rätt väg att gå? - Ingenjörsbloggen
    2009-03-02 at 21:11

    […] att ens arbetsgivare ska slippa stå i startblocken oförberedd när uppgången kommer? Bristen på ingenjörer kommer ju inte försvinna för att vi är i en lågkonjunktur […]

Lämna ett svar