Energiforskning angeläget för klimatmålen

Johan Sittenfeld, utredare energi- och miljöfrågor

I december äger FNs femtonde klimattoppmöte rum i Köpenhamn. Det mötet är oerhört viktigt för klimatfrågans framtid och syftar till en överenskommelse för perioden efter 2012. Ska vi klara en begränsning av temperaturhöjningen till 2 grader Celsius i jämförelse med förindustriell nivå krävs kraftfulla åtaganden från såväl utvecklade länder som utvecklingsländer. EUs syn på sin och omvärldens uppgift finns utvecklad i ett nytt meddelande.

EU lyfter bland många saker fram behovet av en kraftfull satsning på forskning, utveckling och demonstration av klimateffektiv teknik. Detta ska bland annat ske genom att Europas nya tekniska virtuella elituniversitet (European Institute of Innovation and Technology) får klimat som ett av sina områden. Några svenska lärosäten har en tillräckligt framskjuten position inom till exempel förnyelsebar elproduktion för att kunna vara med och konkurrera om de kanske 4-5 lokaliseringar i Europa för varje område som det är fråga om.

 

Sveriges Ingenjörer vill se en ökad satsning på svensk energiforskning och därför är det positivt att regeringen tidigare lyft fram det som ett strategiskt område som får ökade resurser. Det är dock viktigt att näringslivet engageras i forskningen och att vi siktar på att kommersialisera ny teknik i Sverige.

 

Johan Sittenfeld

"Jag drömmer om vandringar i ödsliga berg och kajakfärder i stilla vatten"

Relaterade inlägg
Lämna ett svar