Finns det jobb för ingenjörer i år?

Olle Dahlberg, arbetsmarknadsutredare

 

I torsdags förra veckan presenterade Arbetsförmedlingen sin rapport Var finns jobben? med prognoser över arbetsmarknaden 2009 för en mängd olika yrken. Så vad tror man då om ingenjörer och tekniker? Ja, nyheterna är blandade – och jag börjar med de dåliga:

 

Tillgången på jobb kommer att minska, och det är de nyexaminerade som först förväntas känna av det försämrade arbetsmarknadsläget – därefter bedöms arbetslösheten successivt öka något också för de yrkesverksamma. Konkurrensen om jobben kommer alltså att öka, men: ”fortfarande kom­mer arbetsgivare att få svårt att finna tekniskt utbildade inom vissa inriktningar”.

 

Bilden blir också betydligt ljusare om man tittar på de s.k. bristindex som visar den bedömda efterfrågan på ett års sikt. För nästan samtliga ingenjörsyrken tyder detta på att konkurrensen om jobben 2009 blir liten eller mycket liten, alltså omvänt att det kommer att vara lätt eller till och med mycket lätt att få jobb. Undantagen är civil- och högskolein­genjörer kemi, för vilka läget liksom förra året bedöms vara i balans (vilket inte heller det är så illa).

 

Bristindex bygger till del (men i ärlighetens namn inte enbart) på uppgifter som arbetsförmedlingarna runt om i landet hämtat in genom intervjuer med ett stort antal arbetsgivare hösten 2008. Frågan är därför ändå hur väl dessa bristindex kommer att stå sig, med tanke på de förändringar som ägt rum under vintern.

 

Men i rapporten konstateras också att det skett en stor tillbakagång i antalet platser på högskolans teknikutbildningar sedan millennieskiftet. Detta bidrar till att man inte förväntar sig samma ökning av arbetslösheten som under åren i början av 2000-talet. På längre sikt räknar man tvärtom med att de låga utbildningsvolymerna ”med­för problem och leder till en mycket stor brist på ingenjörer och tekniker”.

 

Mer detaljerade prognoser för varje yrke på både kort (1 år) och lång sikt (5-10 år) finns i Arbetsförmedlingens samtidigt uppdaterade Yrkeskompass.

Olle Dahlberg

"Vill helst se utsikten lite längre upp. Men boken är inte fel."

Relaterade inlägg
Lämna ett svar