Utbildning = ett verktyg för egen utveckling

Saco visar i sin rapport Kunskapens läge att överutbildningen i Sverige har ökat. Mellan en fjärdedel och en tredjedel beräknas vara överutbildade på svensk arbetsmarknad. Och kvinnor är mer överutbildade än män.

Men vad betyder egentligen överutbildad? Det undrade Jens Spendrup, VD för Spendrups Bryggerier, när han deltog i panelen vid det seminarium som behandlade frågan.

– För mig handlar det istället om tillgång och efterfrågan. Jag får tag på de flesta jag behöver, dock är det problem med tekniker. Men då får jag bara betala mer.

Göran Engström, 1:e vice ordförande, noterade intresserat att alltså även Jens Spendrup har upptäckt den allt minskande tillgången på ingenjörer och tekniker.

Han tycker också att Anna Ekström, Sacos ordförande, ramade in frågan väldigt bra när hon sa att utbildning är ett verktyg för att skapa sig en egen utveckling, det är inte en garanti för att få ett jobb.

Ingenjörsbloggen
Relaterade inlägg
Lämna ett svar