Teknolog+humanist=sant?

En undersökning som Sveriges Ingenjörer och DIK har genomfört visar att det behövs både humanister och ingenjörer för att hitta svar på komplicerade samhällsproblem. Detta berättar bl.a. sajten Webfinanser om. Stereotypbilderna av ingenjören resp. humanisten är starka. Hur tar de sig då uttryck? Och hur kan vi samarbeta och dra nytta av de olika kompetenserna?Forskaren Emma Eldelin (Linköpings universitet), svarade på frågorna på mingelseminariet tisdagen 8/7 som Sveriges Ingenjörer arrangerade tillsammans med DIK.

Olikheterna kan vi dra nytta av, enligt Lena Wästfelt, chef på Svensk Teknik och Design genom mötet mellan de båda kompetenserna, vilket ger vinstsituationer. Det krävs dock kommunikatörer och liknande för att bygga broarna mellan persontyperna, menar hon.

– Var sker då dessa möten? frågade hon. – Hos Sveriges Ingenjörer!

Forskaren Farida Rasulzada (Lunds universitet) hävdar att kreativitet är receptet. Högre resultat nås genom kreativitet på arbetsplatsen och i verksamheten. Faridas ca 10 olika personlighetstyper har en viktig roll i olika skeden i arbetsprocessen. Och småbarn utvecklas genom egen och omvärldens kreativitet – det är genom att ramla som de lär sig gå. Det borde vi ta lärdom av.

Skådespelarna Kajsa Ernst och Marvin Yxner både inledde och sydde ihop seminariet med sina fantasifulla och humoristiska improvisationsskådespel, där publiken inbjöds delta på olika sätt. Ingen glömmer nog Marvins och Kajsas skickliga karikatyrer av teknologen och humanisten.

Röda tråden: vi måste utmana oss själva, tänka kreativt, ständigt försöka utvecklas – och framförallt utnyttja teknologens och humanistens olikheter.

Ingenjörsbloggen
Relaterade inlägg
Lämna ett svar