Omoderna universitet?

– Motsatsen till modern… eeh… Är inte det omodern?

Frågan ställdes av en av representanterna för ett ”gammalt traditionellt” universitet i samband med seminariet: Därför behöver Sverige fler moderna universitet som anordnades av Karlstads universitet på måndagen. Han tyckte att beteckningen modern var fel i sammanhanget.Snabbt slog en annan deltagare (från ett minst lika traditionellt universitet) fast att ordet klassisk nog var det bästa benämningen.

Kerstin Norén, rektor vid Karlstad universitet, kunde berätta att de haft lite funderingar när de skulle hitta en benämning, men att de ändå fastnat för just ordet modern. Hon tyckte att ordet beskrev rätt så bra det man åstadkommit i Karlstad.

– Varför inte ordet framgångsrik, föreslog snabbt en annan – värmländsk? – deltagare och drog ner ett antal skrattsalvor.

Det var just det som utlovades i förannonsen: En presentation av en innovativ modell för samverkan mellan universitet, skola, företag och offentligheten. Panelen var samstämmig i att den varit lyckosam och i att det viktiga är kommunikation. Eller som den värmländska moderatorn uttryckte det i sammanfattningen:

– Man måste prate med varandra!

Så nu vet vi vad den så kallade Värmlandsmodellen går ut på.

Text: Agneta Wändell
Ingenjörsbloggen
Relaterade inlägg
Lämna ett svar