Less is more

Nu har inbjudan till Maud Olofsson gått iväg. Vi vill fortsätta att diskutera energihushållning, inte bara här i Visby och högsommaren, utan även i höst och när alla finns på plats i sina jobb och uppdrag.

Jag träffade Maud Olofsson i samband med att Almedalsveckan firade 40 år. Då hölls ett stort mingel och meningen med arrangörernas mingel var att lära deltagarna att mingla. Bredvid mig stod näringsministern, så ja, varför inte provmingla med henne.

Nu hade vi detta i åtanke redan innan att det är självklart att bjuda in henne till Sveriges Ingenjörers miljödag den 30 oktober. Då lanserar Sveriges Ingenjörer en mycket stor satsning för energihushållning.

Från den dagen kommer vi att på ett aktivit sätt gå ut till alla våra medlemmar och fråga dem om goda idéer och förslag till energihushållning. Det kan vara produkter och det kan vara system.

Vi vet av erfarenhet att ingenjörer sitter på många goda idéer som de i sitt dagliga arbete inte får fram den vanliga vägen i ett företag. I pressade organisationer är det kärnuppgiften som gäller och då passar det inte med idéer som ligger utanför denna.

Därför skapar vi ett ”by-pass-flöde”. När idéerna kommer in ska de sammanställas och utvärderas. Här tar vi hjälp av IVL, centrum för hållbar utveckling och KTH. Det är också vårt bidrag till att sätta fokus på energihushållning. Oftast är det energitillförsel som brukar komma fram. Om det kan man reflektera även på många andra sätt.

Här i Almedalen är årets tema (givetvis) klimatet. De som för statistik räknade ihop 87 olika seminarier utlagda på en vecka. I snitt tio om dagen med andra ord. Klimatet skärs på längden och tvären.

För trettio år sedan då jag mer på allvar stiftade bekantskap med klimatfrågan var det inte många som visste, och även idag så tror jag att det är få som känner till, att det faktiskt var en svensk, Svante Arrhenius som för över 100 år sedan beskrev den så kallade växthuseffekten. En annan svensk, Bert Bolin, som tyvärr nyligen gick bort var en frontperson för att skapa den internationella klimatpanelen.Båda dessa förgrundspersoner har gjort viktiga bidrag till att förstå de komplicerade processer som klimatet utgör. Vi ingenjörer kan lämna våra bidrag till att göra den omställning som världen står inför lite lättare. 30 oktober hoppas vi kunna lansera ett sådant viktigt bidrag. Och då hoppas jag också att Maud Olofsson tackat ja och att minglet i Almedalen var en viktig start.

Ingenjörsbloggen
Relaterade inlägg
Lämna ett svar