Kompetensutveckling – mer än en kurs

Unionen menar att det satsas allt mindre på kompetensutveckling. Det framkom vid ett seminarium som de arrangerade under måndagen och för att visa på den utvecklingen hade de gjort en undersökning. I den sa 60% av deras medlemmarna år 2000 att de tyckte att de fick den kompetensutvecklingen som de behöver på sin arbetsplats. Samma siffra för 2007 är 46%.

Kjell Jonsson, 2:e vice ordförande i Sveriges Ingenjörer, kan inte låta bli att fundera på hur frågan är ställd. De flesta har nog svarat på om de gått en kurs eller annan typ av vidareutbildning. Alltså ren kunskapsinhämtning.

Kjell tror inte att de som svarat tagit hänsyn till att kompetensutveckling är så mycket mer än så. Erfarenhetsutbyte. Vad hände med det? Både inom och mellan organisationer/företag. Och etik och moral? Det är ofta inte kunskapen i sig som brister, utan bristen av just yrkesetik och moral.

Under seminariet diskuterades även vem som har ansvar för kompetensutvecklingen. Är det arbetsgivaren? Fackförbunden? Individen? Till syvende och sist är det så klart individen. Men fackförbunden skapar förutsättningarna genom att jobba fram bra avtal. Så klart. Tillsammans med arbetsgivarna. Men den viktigaste rollen spelar som sagt faktiskt den enskilda individen eftersom han/hon, i samspel med arbetsgivaren, vet bäst vad han/hon behöver. Och givetvis är utvecklingssamtalet den grundläggande pusselbiten.

När vi talar om den totala kompetensen måste vi alltså komma ihåg att det är alla delar som betyder något. Vidareutbildning. Erfarenhetsutbyte. Och inte minst utbildning i yrkesetik och moral.

Ingenjörsbloggen
Relaterade inlägg
Lämna ett svar