Hur är det med forskningsanknytningen, lille vän?

Sveriges universitetslärarförbund presenterade idag sin rapport Utbildningskvalitet och forskande lärande – hur ser sambandet ut. Rapporten diskuterades under ett seminarium här i almedalen.

Det är tydligt att begreppet forskningsanknytning inte är särskilt tydligt. Räcker det att forskning bedrivs i samma byggnad som undervisningslokalerna? Eller krävs det att grundutbildingsstudenterna involveras i forskningsprojekt för att få en anknytning värd namnet?

Visst är det viktigt med forskningsanknytning och att forskare även undervisar. Men om den pedagogiska nivån är undermålig är det mer till skada än nytta. Eller som Lars Anell, ordförande vid FAS, uttryckte det, ”fullkomligt oacceptabelt”.

Tyvärr handlade diskussionen uteslutande om kopplingen mellan undervisning och universitetsforskning. Det fick undertecknad att ställa frågan hur man ska koppla grundutbildningen till näringslivsforskning, det är ju där en betydande del av landets forskning bedrivs. Något direkt svar hade ingen, men visst är det ju nödvändigt att knyta näringsliv och akademi närmare varandra. Frågan är bara hur?

Ingenjörsbloggen
Relaterade inlägg
Lämna ett svar