Forskning lönar sig – om…

Sacos ordförande Anna Ekström höll under tisdagen en akademisk kvart kring frågan om forskning lönar sig eller inte.

Och ja, givetvis lönar sig forskning. Dock menar Göran Engström, Sveriges Ingenjörers 1:e vice ordförande, att för att forskningen ska vara lönsam så måste den vara också vara målinriktad. Och om den är det vill han gärna att det satsas ännu mer resurser.Ulf Bengtsson, ordförande i Sveriges Ingenjörer, håller med. Han anser att det är väldigt viktigt att vi hushåller med våra forskningsresurser och att vi använder dem där vi verkligen behöver dem. Fokus måste ligga på behovsorienterad forskning – oavsett om det handlar om tillämpad forskning eller grundforskning.

Ulf menar att vi inte heller ska upprepa forskning på grundnivå inom ett ämne där man har kommit långt någon annanstans i världen. Han beklagar att mycket att våra forskningspengar idag går till just institutioner som arbetar med sådant som redan är dokumenterat och klart på andra universitet.

Vi borde till exempel titta mer på USA där 3 procent av forskningsanslagen går till fri forskning och 97 procent till behovsorienterad.

Ingenjörsbloggen
Relaterade inlägg
Lämna ett svar