Idag var sista dagen som universitet och högskolor, studentkårer och fackliga organisationer fick möjlighet att reagera på den konsekvensutredning som CSN nyligen gjort med anledning av regeringens proposition om ett flexiblare studiemedelssystem tidigare i våras. Upprinnelsen till hela denna historia ...

Idag var sista dagen som universitet och högskolor, studentkårer och fackliga organisationer fick möjlighet att reagera på den konsekvensutredning som CSN nyligen gjort med anledning av regeringens proposition om ett flexiblare studiemedelssystem tidigare i våras. Upprinnelsen till hela denna historia ...

”Ökad flexibilitet och förbättrad återbetalning inom studiestödssystemet” kallas den proposition om förändringar i CSN-reglerna som regeringen idag presenterar. Benämningen är missvisande och regeringens förslag går emot ...

Jublet som Jan Björklund möttes av på Chalmers när han lämnade beskedet om att de tekniska utbildningarna ska kunna behålla sina utbildningsplaner utan att studenterna drabbas av återbetalningskrav från CSN har mynnat ut i ett stort frågetecken. Vad händer nu? Teknologerna ...

Har CSN förstått sitt uppdrag? Undrar Sveriges Ingenjörers förbundsdirektör Richard Malmborg och samhällspolitiska direktör Peter Larsson i Svenska Dagbladets brännpunkt 18/11.  ”CSN verkar göra som de blir beordrade att göra, men ...