Regeringen är på rätt väg när det gäller genomförandet av Innovationsstrategin men mycket återstår att göra. Det är den samlade slutsatsen efter att Sveriges Ingenjörer har synat de i vårt tycke viktigaste målen. En punkt i strategin är att skapa ...

Efterfrågan på yrkeserfarna civil- och högskoleingenjörer, som den mäts av t ex SCB, har varit mycket hög under flera år. Fullt logiskt har också arbetslösheten bland yrkeserfarna varit låg. Sveriges Ingenjörer medlemmar byter också regelbundet jobb inom företaget/koncernen eller till ...

Jens Nilsson, Lokalföreningsrekryterare för Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna Chefer skall självklart kompetensutvecklas i högre utsträckning, vilket flera höga företrädare för några av de största Saco-anslutna fackförbunden påpekade idag i en artikel på utbildning.se. Jag saknar en lite ...